Alternatief voor 0900-nummers

Het bellen naar 0900-nummers kan aardig in de papieren lopen. De meeste organisaties die een dergelijk nummer gebruiken, zijn echter ook via een gewoon kengetal met abonneenummer (en dus tegen kosten van een normaal telefoongesprek) bereikbaar. Alex zoekt die nummers op en verzamelt ze op zijn website. Wie zelf alternatieven ontdekt, kan ze melden bij Alex. Een mooi staaltje 'consumer power'!